โปรดอ่านคำแนะนำในการสมัครสมาชิก


  กรณีมีผู้แนะนำ คุณจะได้รับลิงค์การลงทะเบียนสมัครสมาชิกออนไลน์จากผู้แนะนำของคุณ ให้นำลิงค์ที่ได้จากผู้แนะนำใช้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้แนะนำของคุณได้รับผลประโยชน์ด้วยในฐานะผู้แนะนำ

  กรณีไม่ผู้แนะนำ หมายถึง ไม่เคยมีใครแนะนำคุณให้รู้จักบริษัทฯ มาก่อน และไม่เคยมีใครส่งลิงค์การลงทะเบียนสมัครสมาชิกออนไลน์มาให้คุณ กรณีนี้ให้คุณคลิกลงทะเบียนสมัครสมาชิกออนไลน์ด้านล่างนี้